CGN ziet gouden formule voor alle KNMO-sectoren

Published on 10-07-2020 in CGN

CGN ziet gouden formule voor alle KNMO-sectoren

Dans is populair en muziek is populair. Beide elementen liggen opgesloten in Color Guard Nederland. De activiteiten van deze KNMO-doelgroep vinden nu plaats in sporthallen. Maar wat als je hiermee naar het theater trekt? De kernteamleden Paul Doop en Gerben Post laten in een podcast van CGN een interessant proefballonnetje op. “Een gouden formule, ook voor andere doelgroepen van de KNMO.”

Dit artikel is ook verschenen in Klankwijzer nr 28 het nieuws- en informatieplatform van de KNMO. De tekst is van Frank Vergoossen en is zonder aanpassingen overgenomen.

CGN wil groeien. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. “Ik denk dat we twee keer zo groot zijn en in Europa het anker zijn als het gaat om performing arts”, antwoordt voorzitter Paul Doop op de vraag waar zijn organisatie over
tien jaar staat. “De activiteiten in Europa worden groter, bekender en
professioneler. In Nederland kent 99,9 procent van de color guards CGN, maar buiten Nederland is dat nog onbekend.”

Variëteit
Doop denkt niet alleen aan schaalvergroting. Hij ziet ook grote kansen voor meer variëteit in disciplines. Niet alleen van CGN-onderdelen maar ook voor andere doelgroepen binnen de KNMO.
“We doen nu color guard, indoor percussion en indoor winds. Dat zal altijd zo blijven. Maar ik ben ook op zoek naar binnenactiviteiten die op show gebaseerd zijn.” Doop verwijst naar de populaire Amerikaanse televisieserie Glee uit het begin van het vorige decennium. Een groep jongeren die onder leiding van hun
leerkracht op hun school een koor beginnen. Behalve zang staan in hun optredens ook dans en show centraal. “In Amerika zijn daar wedstrijden van. Dat is echt fantastisch om te zien. Van jong tot oud vindt dat gaaf.”

Brassbands
Doop verwacht dat ook andere sectoren binnen de KNMO hier oor naar zullen hebben. Hij denkt daarbij onder meer aan bigbands en brassbands. De eerste contacten daarover zijn al gelegd. Doop: “Ook die wereld is op zoek naar
vernieuwing. Zij willen visueel wel meer doen, maar durven dat nog niet. Dat is een kwestie van tijd. We zijn op zoek naar een tweede spoor dat zich niet afspeelt in sporthallen maar in theaters. Blaasensembles die ook op een podium een gevarieerde avond kunnen neerzetten. Dat kan iets zijn naar het voorbeeld van de Broadway-productie Blast! of iets anders dat bigbands aanspreekt.”

Pareltje
Gerben Post denkt dat voor dergelijke programma’s absoluut een markt is. “Als je vanuit de marketing kijkt naar wat we met onze activiteiten kunnen bereiken, ben ik ervan overtuigd dat we binnen de KNMO echt een pareltje hebben dat een serieus alternatief is voor grote bestaande hobby’s in Nederland. Het is alleen nog een kwestie van ‘onbekend maakt onbemind’. Daar moeten we vanaf. Dans is heel populair en muziek is heel populair en die combinatie ligt in CGN opgesloten. Als we dat met een imago dat recht doet aan de activiteit over de bühne krijgen, denk ik dat daar heel veel toekomst in zit. Dat gaat zijn weerslag krijgen op de groei van het aantal leden en vrijwilligers en bestuurlijke kwaliteit.”

Kruisbestuiving
Doop vult aan: “We gaan geen dingen doen die al bestaan, want dan
hebben we geen enkele meerwaarde. We denken meer aan een kruisbestuiving van verschillende disciplines. Het is zeker niet de bedoeling om concurrent te worden van de NBTA of de doelgroep Blaasmuziek. Wat we willen is een format creëren waar veel meer mix in zit. Dat gaan we samen doen. Het is niet relevant of dat onder de vlag van CGN valt. Als er maar een platform is dat dat biedt.
Waar mensen van zeggen: ‘ja, daar wil ik aan meedoen’.”

Ecosysteem
Hij streeft daarbij naar een soort ecosysteem waarbij een overgang van een binnenprogramma in de winter naar een buitenprogramma in de zomer logisch is. Hierdoor kan volgens Doop ook een soort van educatieve lijn voor SMP-korpsen worden gerealiseerd waarbij ze in oktober beginnen aan een show voor
binnen die met wat extra elementen ook meegenomen kan worden in het daarop aansluitende zomerprogramma voor buiten. Dat biedt volgens Doop ook weer mogelijkheden voor showkorpsen om ook in de wintermaanden optredens en inkomsten binnen te halen. “Ik denk dat er een hele markt is voor indooractiviteiten die niet of nog nauwelijks wordt ontgonnen. In Europa zie je dat veel clubs die aan indoor meedoen ook indooroptredens hebben. Nederland loopt daarbij achter. Een groep als Got Motion uit Zweden heeft veel
optredens binnen, bijvoorbeeld tijdens een basketbalwedstrijd of iets dergelijks. Dat zie ik een gemiddeld showkorps in Nederland nog niet doen.”

Meer lezen in Klankwijzer? Ga naar klankwijzer.nl

De hele podcast kun je hier luisteren.

 Tip, deel dit bericht!

Pyware

Pyware 3D is used by marching ensembles across the world to develop their routines. Since 1982, Pyware has been the recognized leader in drill design software.

Available in 3 editions, Pyware 3D is the solution for ensembles of any size or skill.

Visit website

Brainpink

Visit website

Creativeorange

Creativeorange creates platforms where people come together to shop, book trips, like, share and discuss. Platforms which helps companies grow, gain insight and compete.

Visit website

PMD Consulting group

Visit website

Fonds voor Cultuurparticipatie

CGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.

Visit website

DDF Beheer

Visit website

Muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht

De muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht is de organisatie die belangen behartigd van de in deze twee provincies gevestigde muziekverenigingen, majorette/twirlgroepen en Color Guards. De MNHU is partner van CGN op het gebied van organisatie en educatie

Visit website

SMP

De doelgroep Show Mars en Percussie (SMP) van de KNMO werkt al jaren samen met CGN op het gebied van voorlichting en educatie.

Visit website

WMC

Stichting WMC Kerkrade is verantwoordelijk voor de organisatie van o.a. het WERELD MUZIEK CONCOURS (WMC) en BLOW! by WMC. Zij is partner op het gebied van educatie

Visit website

Guard Gear UK

Visit website

Tim Toms

De drumwinkel van Hans Tims. Tim Toms is al jarenlang trouwe sponsor van CGN en is te zien op bijna alle CGN evenementen met zijn stand. Niets is te gek voor Hans.

Visit website

Please note, you are leaving this website

Registration takes place via our Intranet. Click the link below to start your registration process.

https://intranet.cgnunited.nl/register

Share this page

Enter your details below and the e-mail address of the person you want to share this page with.

Note: you will leave the website

http://www.videovault.eu/