Aanpassing maatregelen Corona-virus

Published on 05-11-2020 in CGN

Aanpassing maatregelen Corona-virus

Afgelopen dinsdag, 3 november heeft de Rijksoverheid verscherpte maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze verscherpte maatregelen hebben ook gevolgen voor de activiteiten van verenigingen van CGN.

Na de vorige aanpassingen van half oktober hebben veel verenigingen al besloten voor een periode hun activiteiten te staken, zeker voor de 18-plussers. Daarbij was voor de meesten de afweging om "mee te werken" aan het voorkomen van onnodig reizen en het vermijden van risico’s door niet mee in groepen bij elkaar te komen. Wij als CGN juichen het nemen van deze eigen verantwoordelijkheid door verenigingen toe. Alleen zijzelf kunnen een zorgvuldige afweging maken op basis van de maatregelen in combinatie met de specifieke situatie van de vereniging.

Ook na de nieuwe maatregelen die dinsdag zijn aangekondigd en 4 november inmiddels zijn ingegaan, zijn er nog verschillende mogelijkheden om bepaalde activiteiten door te zetten.

Maar wij zien ook de algemene oproep van de Rijksoverheid:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
  • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
  • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Doorgaan met activiteiten binnen de grenzen van de verscherpte maatregelen veroorzaakt niet-noodzakelijke reisbewegingen en staat ook in contrast met de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Eenvoudig bekeken, zou CGN dus adviseren: doe het niet, leg al je activiteiten stil.

Toch heeft de rijksoverheid bewust ruimte gegeven voor personen en kinderen tot en met 17 jaar. Niet alleen omdat zij ook op school nog samenkomen, maar ook omdat de overheid niet wil onderschatten hoe belangrijk sociale contacten zijn. Bovendien "reizen" deze kids vaak lokaal, dicht bij huis.
Ook zullen de diverse veiligheidsregio’s op basis van de regionale situatie meer ruimte krijgen om maatregelen toe te passen die aansluiten bij de regionale situatie. Die kunnen nog strenger zijn, of juist iets soepeler. Zo is er onder meer niet zwart-wit te stellen of een eigen verenigingsgebouw nu gesloten moet worden, of juist open mag blijven, bijvoorbeeld voor activiteiten met kinderen tot en met 17 jaar.

Alleen door samen op te trekken en geen onnodige risico’s te nemen krijgen we het Corona-virus onder controle. Hierbij hopen we dat verenigingen en hun besturen een verantwoorde afweging maken. En dat ze dat doen met kennis van de feitelijke maatregelen, maar ook met gevoel voor de beeldvorming en verantwoordelijkheid richting de gemeenschap waarin ze actief zijn.

Ook nu geven CGN en onze moederorganisatie de KNMO, geen ‘bindend’ advies. We vinden dit de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen en hun besturen. Los van het feit dat regionale verschillen invloed hebben op keuzes die hierbij gemaakt moeten worden. Verschillen die wij als landelijke of overkoepelende organisatie niet allemaal kunnen weten.

In het meest recente protocol, wat je kunt vinden op de speciale corona-website van de KNMO, staat in meer detail uitgelegd wat de mogelijkheden en adviezen zijn.

Wij wensen jullie veel wijsheid toe bij het nemen van verstandige, maar moeilijke beslissingen. Vergeet niet om op de speciale corona-website van de KNMO te kijken. Kom je ergens niet uit? Mail ons dan op corona@colorguard.org.

Dit artikel is gebaseerd op een brief die de KNMO-leden onlangs hebben ontvangen.

 Tip, deel dit bericht!

Evans

Evans Drumheads has been in the music industry for more than 40 years, and those six words best describe the history and vision of the company. Decades ago, Evans was the pioneer of drumhead manufacturing and design. Today, we are the innovators.

Visit website

Promark

The Promark company was founded in 1957 by Herb Brochstein, a professional drummer and drum shop owner. Promark has always been a family business and so continues with the 2011 purchase by D’Addario & Company from Herb’s son Maury. The offices and factory remain in Houston, Texas; manufacturing hickory, maple and Japanese Shira Kashi™ Oak (Promark was the first American drumstick company to successfully market sustainable Japanese Oak) drumsticks in its modern 90,000 square foot facility.

Visit website

Pyware

Pyware 3D is used by marching ensembles across the world to develop their routines. Since 1982, Pyware has been the recognized leader in drill design software.

Available in 3 editions, Pyware 3D is the solution for ensembles of any size or skill.

Visit website

Brainpink

Visit website

Creativeorange

Creativeorange creates platforms where people come together to shop, book trips, like, share and discuss. Platforms which helps companies grow, gain insight and compete.

Visit website

Think one

Visit website

PMD Consulting group

Visit website

Fonds voor Cultuurparticipatie

CGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.

Visit website

VSB Fonds

Het VSB Fonds ondersteunt CGN met haar pijler Educatie. Via feedback, workshops, clinics zowel fysiek als online content bereikt CGN honderden individuele leden en instructeurs. Hiermee brengt CGN de activiteit in haar geheel op een hoger niveau, jaar in jaar uit. Specifiek in 2021 heeft het VSB Fonds een financiële bijdrage geleverd waardoor de fysieke en online sessie mede mogelijk gemaakt werd in 2021 en 2022.

Visit website

Please note, you are leaving this website

Registration takes place via our Intranet. Click the link below to start your registration process.

https://intranet.cgnunited.nl/register

Share this page

Enter your details below and the e-mail address of the person you want to share this page with.

Note: you will leave the website

http://www.videovault.eu/