Paul en Vera benoemd tot Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

Published on 24-04-2020 in CGN

Paul en Vera benoemd tot Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

Koning Willem-Alexander heeft CGN Voorzitter Paul Doop en Event coordinator Vera van den Meiracker-Bakker vandaag benoemd tot Ridder, tijdens de welbekende jaarlijkse Lintjesregen. Bij allebei vormde al het werk wat ze al vele jaren voor CGN doen een belangrijk onderdeel in de voordracht, maar uiteraard hebben ze veel meer gedaan.

Zo is Paul al vele jaren en op vele vlakken altijd bezig geweest in de amateurmuzieksector, in de meest brede zin van het woord. Eerst als spelend lid bij onder meer Don Bosco uit Rijswijk, Jubal Dordrecht en de Blue Devils, maar al vlug ook als arrangeur en instructeur. Als jurylid komt hij in binnen- en buitenland, waar hij onvermoeibaar meewerkt aan het beter maken van verenigingen en organisaties. Waarbij hij ook zijn enorme netwerk betrekt om wie dan ook te helpen met groeien.

Een belangrijke drijfveer voor Paul is ook inclusie, iedereen moet mee kunnen doen en iedereen heeft het recht om te groeien en te genieten. Met die visie en zijn vasthoudendheid en enthousiasme is ook Slag en Vlag gestart. Paul wist Philadelphia Zorg te overtuigen om groepen speciaal voor mensen met een beperking op te zetten. Met als doel ze vervolgens wel onderdeel te laten worden van 'gewone' korpsen, zodat er volop gesproken kan worden van integratie en inclusie. Het lid zijn van een korps in je woonplaats maakt dat je als mens met een beperking betrokken bent bij de maatschappij, mee kunt doen en erbij hoort. Juist dat heeft bij Paul continue bovenaan gestaan. Het verbinden van werelden.

Vera is vanaf het begin van CGN betrokken geweest bij de organisatie. Ook zij heeft op allerlei vlakken en niveaus gewerkt aan het telkens weer beter maken van mensen, groepen en evenementen. Liefst vanaf een plek op de achtergrond, maar wel met een duidelijk beeld voor ogen. En mede door haar inzet zijn de contests en vooral de CGN Championships al jaren dé voorbeelden voor vele andere amateur-muziek evenementen.

Als lid, stafflid en bestuurslid van onder meer Avant Courir uit Baarn was Vera van jongs af aan betrokken bij DCH en CGN. Sinds zij Event Coordinator is geworden, zijn de evenementen van CGN gegroeid van soms minder tien naar nu ruim tachtig groepen op een wedstrijd. Dat vraagt aanpassingsvermogen van iedereen. Vera heeft dit altijd in goede banen weten te leiden. Niet alleen door alles tot in de puntjes voor te bereiden, maar juist ook door altijd een flexibel te blijven bij onverwachte zaken op de dag zelf.

CGN is trots op deze twee bijzondere mensen en alles wat zij tot nu toe gedaan hebben voor onze organisatie, maar ook daarbuiten.

Wij feliciteren ze van harte met deze welverdiende onderscheiding!

 Tip, deel dit bericht!

Pyware

Pyware 3D is used by marching ensembles across the world to develop their routines. Since 1982, Pyware has been the recognized leader in drill design software.

Available in 3 editions, Pyware 3D is the solution for ensembles of any size or skill.

Visit website

Brainpink

Visit website

Creativeorange

Creativeorange creates platforms where people come together to shop, book trips, like, share and discuss. Platforms which helps companies grow, gain insight and compete.

Visit website

PMD Consulting group

Visit website

Fonds voor Cultuurparticipatie

CGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.

Visit website

DDF Beheer

Visit website

Muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht

De muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht is de organisatie die belangen behartigd van de in deze twee provincies gevestigde muziekverenigingen, majorette/twirlgroepen en Color Guards. De MNHU is partner van CGN op het gebied van organisatie en educatie

Visit website

SMP

De doelgroep Show Mars en Percussie (SMP) van de KNMO werkt al jaren samen met CGN op het gebied van voorlichting en educatie.

Visit website

WMC

Stichting WMC Kerkrade is verantwoordelijk voor de organisatie van o.a. het WERELD MUZIEK CONCOURS (WMC) en BLOW! by WMC. Zij is partner op het gebied van educatie

Visit website

Guard Gear UK

Visit website

Tim Toms

De drumwinkel van Hans Tims. Tim Toms is al jarenlang trouwe sponsor van CGN en is te zien op bijna alle CGN evenementen met zijn stand. Niets is te gek voor Hans.

Visit website

Please note, you are leaving this website

Registration takes place via our Intranet. Click the link below to start your registration process.

https://intranet.cgnunited.nl/register

Share this page

Enter your details below and the e-mail address of the person you want to share this page with.

Note: you will leave the website

http://www.videovault.eu/