Inclusiviteit ook in Brabant?

Published on 08-07-2019 in Music Unlimited

Inclusiviteit ook in Brabant?

Op woensdagavond 18 september a.s. organiseert de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) samen met Philadelphia Zorg en CGN een bijeenkomst in Rijen. De BBM neemt samen met Philadelphia Zorg en Color Guard Nederland (CGN) het initiatief zodat mensen met en zonder een beperking allemaal als volwaardig lid kunnen meedoen aan activiteiten binnen Brabantse muziek- en majorette/twirlverenigingen.

Bij een aantal sportverenigingen is het al heel gebruikelijk om ‘aangepast sporten’ aan te bieden, zoals bijvoorbeeld G-voetbal. Bij muziekverenigingen is dit nog uniek. Daar willen de BBM, Philadelphia Zorg en CGN gezamenlijk verandering in brengen!

Zo leert de ervaring van afgelopen anderhalf jaar, onder meer bij verenigingen in Friesland, Zeeland en op andere plekken, dat het mogelijk is om ook binnen muziek- en majorette/twirl verenigingen een onderdeel op te zetten voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Niet als vervanging van dagbesteding of muziektherapie, maar juist aanvullend en als onderdeel van de vereniging. Dit draagt bij aan inclusieve samenleving, waarbij mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen, kunnen meedoen aan de samenleving (zie ook VN-Verdrag Handicap). Net als iedereen willen en kunnen ook zij muziek maken of twirlen binnen een vereniging!

Samen met vertegenwoordigers van muziek- en majorette/twirl verenigingen, andere zorginstellingen en beleidsmakers willen we nadenken over de mogelijkheden om te zorgen voor meer samenwerking tussen mensen met en zonder een beperking; een inclusieve vereniging.

Tijdens de avond zullen verschillende onderwerpen aan bod komen:

- Welke mogelijkheden zijn er om te musiceren/twirlen met een beperking?

- Op welke manier zorg je voor een inclusievere vereniging?

- Welke ideeën en ervaringen zijn er binnen de BBM, Philadelphia Zorg en

andere zorginstellingen, en CGN

- Op welke manier kunnen de BBM, Philadelphia Zorg en CGN ondersteuning bieden aan verenigingen om activiteiten te organiseren

Hierbij nodigen wij u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

U kunt zich vóór 10 september a.s. aanmelden via s.bulut@philadelphia.nl.

De bijeenkomst vindt plaats op 18 september 2019 van 19.30 tot 22.00 uur bij Crown Business Center, Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen

 Tip, deel dit bericht!

Evans

Evans Drumheads has been in the music industry for more than 40 years, and those six words best describe the history and vision of the company. Decades ago, Evans was the pioneer of drumhead manufacturing and design. Today, we are the innovators.

Visit website

Promark

The Promark company was founded in 1957 by Herb Brochstein, a professional drummer and drum shop owner. Promark has always been a family business and so continues with the 2011 purchase by D’Addario & Company from Herb’s son Maury. The offices and factory remain in Houston, Texas; manufacturing hickory, maple and Japanese Shira Kashi™ Oak (Promark was the first American drumstick company to successfully market sustainable Japanese Oak) drumsticks in its modern 90,000 square foot facility.

Visit website

Pyware

Pyware 3D is used by marching ensembles across the world to develop their routines. Since 1982, Pyware has been the recognized leader in drill design software.

Available in 3 editions, Pyware 3D is the solution for ensembles of any size or skill.

Visit website

Brainpink

Visit website

Creativeorange

Creativeorange creates platforms where people come together to shop, book trips, like, share and discuss. Platforms which helps companies grow, gain insight and compete.

Visit website

Think one

Visit website

PMD Consulting group

Visit website

Fonds voor Cultuurparticipatie

CGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.

Visit website

VSB Fonds

Het VSB Fonds ondersteunt CGN met haar pijler Educatie. Via feedback, workshops, clinics zowel fysiek als online content bereikt CGN honderden individuele leden en instructeurs. Hiermee brengt CGN de activiteit in haar geheel op een hoger niveau, jaar in jaar uit. Specifiek in 2021 heeft het VSB Fonds een financiële bijdrage geleverd waardoor de fysieke en online sessie mede mogelijk gemaakt werd in 2021 en 2022.

Visit website

Please note, you are leaving this website

Registration takes place via our Intranet. Click the link below to start your registration process.

https://intranet.cgnunited.nl/register

Share this page

Enter your details below and the e-mail address of the person you want to share this page with.

Note: you will leave the website

http://www.videovault.eu/