Inclusiviteit binnenkort ook in Brabant?

Gepubliceerd op 08-07-2019 in Phila Slag&Vlag/Music Unlimited

Inclusiviteit binnenkort ook in Brabant?

Op woensdagavond 18 september a.s. organiseert de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) samen met Philadelphia Zorg en CGN een bijeenkomst in Rijen. De BBM neemt samen met Philadelphia Zorg en Color Guard Nederland (CGN) het initiatief zodat mensen met en zonder een beperking allemaal als volwaardig lid kunnen meedoen aan activiteiten binnen Brabantse muziek- en majorette/twirlverenigingen.

Bij een aantal sportverenigingen is het al heel gebruikelijk om ‘aangepast sporten’ aan te bieden, zoals bijvoorbeeld G-voetbal. Bij muziekverenigingen is dit nog uniek. Daar willen de BBM, Philadelphia Zorg en CGN gezamenlijk verandering in brengen!

Zo leert de ervaring van afgelopen anderhalf jaar, onder meer bij verenigingen in Friesland, Zeeland en op andere plekken, dat het mogelijk is om ook binnen muziek- en majorette/twirl verenigingen een onderdeel op te zetten voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Niet als vervanging van dagbesteding of muziektherapie, maar juist aanvullend en als onderdeel van de vereniging. Dit draagt bij aan inclusieve samenleving, waarbij mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen, kunnen meedoen aan de samenleving (zie ook VN-Verdrag Handicap). Net als iedereen willen en kunnen ook zij muziek maken of twirlen binnen een vereniging!

Samen met vertegenwoordigers van muziek- en majorette/twirl verenigingen, andere zorginstellingen en beleidsmakers willen we nadenken over de mogelijkheden om te zorgen voor meer samenwerking tussen mensen met en zonder een beperking; een inclusieve vereniging.

Tijdens de avond zullen verschillende onderwerpen aan bod komen:

- Welke mogelijkheden zijn er om te musiceren/twirlen met een beperking?

- Op welke manier zorg je voor een inclusievere vereniging?

- Welke ideeën en ervaringen zijn er binnen de BBM, Philadelphia Zorg en

andere zorginstellingen, en CGN

- Op welke manier kunnen de BBM, Philadelphia Zorg en CGN ondersteuning bieden aan verenigingen om activiteiten te organiseren

Hierbij nodigen wij u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

U kunt zich vóór 10 september a.s. aanmelden via s.bulut@philadelphia.nl.

De bijeenkomst vindt plaats op 18 september 2019 van 19.30 tot 22.00 uur bij Crown Business Center, Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen

 Tip, deel dit bericht!

Pyware

Pyware is de marktleider in software voor drilldesign. Het wordt over de hele wereld door marching-ensembles gebruikt om hun product tot leven te brengen. Pyware is voor ieder niveau en/of grote van een groep te gebruiken en biedt ruime ondersteuning en is gebruikersvriendelijk.

Bezoek website

Brainpink

Bezoek website

Creativeorange

Creativeorange maakt platforms waar mensen samenkomen, shoppen, reizen boeken, liken, delen en discussiëren. Platforms waarmee bedrijven groeien, inzicht krijgen en kunnen concurreren.

Bezoek website

PMD Consulting group

PMD Accel Management ondersteunt en begeleidt organisaties bij complexe verandertrajecten. Wij staan bestuurders, ondernemers en management bij in het vertalen van visie naar dagelijkse processen. Uitgangspunt is de continue verbetering van kwaliteit en efficiency, die ten dienste moeten staan van klanten, medewerkers en stakeholders. Met ruim 20 jaar ervaring met complexe programma's en projecten helpt ons team overheden, zorginstellingen, finance- en IT-bedrijven om alert en effectief om te gaan met stagnatie en veranderingen en daardoor blijvend succesvoller te zijn.

Bezoek website

Fonds voor Cultuurparticipatie

CGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.

Bezoek website

DDF Beheer

Bezoek website

Muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht

De muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht is de organisatie die belangen behartigd van de in deze twee provincies gevestigde muziekverenigingen, majorette/twirlgroepen en Color Guards. De MNHU is partner van CGN op het gebied van organisatie en educatie

Bezoek website

SMP

De doelgroep Show Mars en Percussie (SMP) van de KNMO werkt al jaren samen met CGN op het gebied van voorlichting en educatie.

Bezoek website

WMC

Stichting WMC Kerkrade is verantwoordelijk voor de organisatie van o.a. het WERELD MUZIEK CONCOURS (WMC) en BLOW! by WMC. Zij is partner op het gebied van educatie

Bezoek website

Guard Gear UK

Guard Gear is one of the UK's leading distributors of equipment for Colourguard and Winterguard groups across the country and continent. We are also the only official European distributor of Design By King products.

Bezoek website

Tim Toms

De drumwinkel van Hans Tims. Tim Toms is al jarenlang trouwe sponsor van CGN en is te zien op bijna alle CGN evenementen met zijn stand. Niets is te gek voor Hans.

Bezoek website

Let op, je verlaat de website

Het inschrijven gaat via ons Intranet. Klik op onderstaande link om naar deze pagina te gaan.

https://intranet.cgnunited.nl/register

Pagina delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.

Let op, je verlaat de website

Je staat het punt om de website te verlaten naar de Video Vault van CGN.

http://www.videovault.eu/