CGN Seizoen 2021 - Update

Gepubliceerd op 07-10-2020 in CGN

CGN Seizoen 2021 - Update

CGN heeft het voornemen om uiterlijk half november te laten weten hoe het seizoen 2021 er precies uit gaat zien. Snel daarna zal dan het uitgestelde Congres (online) plaatsvinden en zullen we starten met de inschrijvingen. Tot die tijd zijn we met vele mensen in gesprek om te kijken naar mogelijkheden en te zien hoe we voor zoveel mogelijk groepen een zo aantrekkelijk mogelijke competitie op kunnen zetten. De Denktank, met vertegenwoordigers van 10 groepen, is ons daarbij goed aan het helpen.

De meeste groepen zijn de afgelopen periode in staat geweest om te repeteren en een groot aantal bereidt ook programma's voor of is al begonnen met het instuderen daarvan. Iedereen in de Denktank is het erover eens dat het essentieel is om nu bezig te blijven met onze hobby's. Wat veel clubs ook aangeven, is dat ze wel graag een doel hebben om naar toe te werken. Een doel is belangrijk als motivatie. Voor CGN is dit een belangrijk gegeven: we willen er alles aan doen om dat doel te bieden in de winter van 2021, in wat voor vorm dan ook.

Met de gesprekken proberen we tot een gezamenlijk beeld te komen van de mogelijkheden voor een CGN seizoen 2021. De scenario’s die we uitwerken moeten draagvlak hebben bij de deelnemers zodat bij de keuze hieruit, er een zeer grote kans is dat veel groepen zullen besluiten mee te gaan doen aan het CGN 2021 seizoen.

Waar staan we nu?
Op dit moment is onze insteek nog steeds dat we gaan voor een seizoen met live- optredens op de vloer en dat die zoals altijd gejureerd worden door het CGN juryteam. We zien al langer dat het onzeker is OF en zo ja hoeveel publiek erbij mag zijn. Daar zullen beperkingen aan zitten. Zowel in aantal als in faciliteiten (denk aan looproutes, vaste zitplekken, etc). Dat kan zelfs gelden voor het totale aantal mensen dat tegelijk in een hal mag zijn, dus het totaal aan deelnemers, medewerkers, staffleden en ga zo maar door.

Daarom kijken we zeker ook naar andere mogelijkheden. Alles vanuit de drijfveer om het circuit draaiende te houden om de verenigingen een (extra) doel te geven om te blijven repeteren en een programma in elkaar te steken. Er zijn diverse mogelijkheden de revue al gepasseerd inclusief een online-competitieseizoen. Natuurlijk wil eigenlijk niemand dit en ook de groepen niet maar als dit de enige mogelijkheid is, dan wordt dit toch bespreekbaar.

WGI heeft al besloten dat zij volgend jaar een volledig Online Competitie zullen organiseren inclusief de introductie van nieuwe classes. Wij als CGN zijn nog niet zover, omdat we toch hopen dat er een vorm van offline competitie mag plaatsvinden. Maar tegelijkertijd zijn we wel aan het kijken wat het zou betekenen als de competitie (wellicht deels) online zou moeten plaatsvinden. We houden dus nadrukkelijk en zo lang mogelijk meerdere wegen open.
Maar er komt natuurlijk een moment dat we echt een besluit zullen moeten nemen. We zien dat groepen inmiddels toch beginnen met hun programma’s maar de grote investeringen, zoals voor vloeren en decors, nog even uitstellen totdat CGN een besluit neemt.

Het Kernteam van CGN heeft zich voorgenomen om dit besluit te nemen in de eerste helft van november. Dit besluit zal gaan over de volgende zaken:

  • Het format van de competitie (live, online, een combi)
  • Het aantal contests
  • Eventueel aanvullende regelgeving

Alles zal natuurlijk onder voorbehoud zijn omdat maatregelen zich net zo bewegen als het Coronavirus zelf, maar we hopen met het principebesluit in november in ieder geval wat meer duidelijkheid te geven aan iedereen die mee wil doen in 2021. Om deze reden is het jaarlijkse CGN Congres dat normaal in oktober plaatsvindt verschoven naar november. De datum moet nog worden bepaald. Houd de CGN site daarvoor in de gaten.
Natuurlijk zullen we ook andere belangrijke ontwikkelingen via deze site laten weten.

In de Denktank zijn bestuurs- en stafleden vertegenwoordigd van: Beatrix, Con Spirito/D-Zire, Dynamix/Concordia, Harpe Davids/Passie, Impact , Jubal, Percussion Unlimited, The Pride, Sensation, Serendipity en Showband '75/Trinity.
Op maandag 5 oktober hebben we een online bijeenkomst georganiseerd met vele buitenlandse deelnemers. Ook dat heeft ons waardevolle informatie opgeleverd.

Blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar weer snel live zien en spreken.

PS: Wil je weten wat er nu mogelijk is, bijvoorbeeld om op de juiste manier te kunnen repeteren of misschien zelfs een uitvoering voor te bereiden? Kijk dan eens op de site van de KNMO. Daar staat alle informatie verzameld die voor jou van belang kan zijn: https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/

 Tip, deel dit bericht!

Pyware

Pyware is de marktleider in software voor drilldesign. Het wordt over de hele wereld door marching-ensembles gebruikt om hun product tot leven te brengen. Pyware is voor ieder niveau en/of grote van een groep te gebruiken en biedt ruime ondersteuning en is gebruikersvriendelijk.

Bezoek website

Brainpink

Bezoek website

Creativeorange

Creativeorange maakt platforms waar mensen samenkomen, shoppen, reizen boeken, liken, delen en discussiëren. Platforms waarmee bedrijven groeien, inzicht krijgen en kunnen concurreren.

Bezoek website

PMD Consulting group

PMD Accel Management ondersteunt en begeleidt organisaties bij complexe verandertrajecten. Wij staan bestuurders, ondernemers en management bij in het vertalen van visie naar dagelijkse processen. Uitgangspunt is de continue verbetering van kwaliteit en efficiency, die ten dienste moeten staan van klanten, medewerkers en stakeholders. Met ruim 20 jaar ervaring met complexe programma's en projecten helpt ons team overheden, zorginstellingen, finance- en IT-bedrijven om alert en effectief om te gaan met stagnatie en veranderingen en daardoor blijvend succesvoller te zijn.

Bezoek website

Fonds voor Cultuurparticipatie

CGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.

Bezoek website

DDF Beheer

Bezoek website

Muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht

De muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht is de organisatie die belangen behartigd van de in deze twee provincies gevestigde muziekverenigingen, majorette/twirlgroepen en Color Guards. De MNHU is partner van CGN op het gebied van organisatie en educatie

Bezoek website

SMP

De doelgroep Show Mars en Percussie (SMP) van de KNMO werkt al jaren samen met CGN op het gebied van voorlichting en educatie.

Bezoek website

WMC

Stichting WMC Kerkrade is verantwoordelijk voor de organisatie van o.a. het WERELD MUZIEK CONCOURS (WMC) en BLOW! by WMC. Zij is partner op het gebied van educatie

Bezoek website

Guard Gear UK

Guard Gear is one of the UK's leading distributors of equipment for Colourguard and Winterguard groups across the country and continent. We are also the only official European distributor of Design By King products.

Bezoek website

Tim Toms

De drumwinkel van Hans Tims. Tim Toms is al jarenlang trouwe sponsor van CGN en is te zien op bijna alle CGN evenementen met zijn stand. Niets is te gek voor Hans.

Bezoek website

Let op, je verlaat de website

Het inschrijven gaat via ons Intranet. Klik op onderstaande link om naar deze pagina te gaan.

https://intranet.cgnunited.nl/register

Pagina delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.

Let op, je verlaat de website

Je staat het punt om de website te verlaten naar de Video Vault van CGN.

http://www.videovault.eu/