Een vooruitblik op 2021

Gepubliceerd op 18-05-2020 in CGN

Een vooruitblik op 2021

In een mail aan alle groepen heeft CGN een mogelijk scenario geschetst hoe een wedstrijddag er in seizoen 2021 uit zou kunnen zien. Het corona-virus zorgt ervoor dat er nog heel veel onduidelijk is. Het heeft geleid tot een abrupt einde van CGN seizoen 2020. De afgelopen dagen konden de eerste groepen weer repeteren, maar nog steeds is dat aan strikte voorwaarden verbonden en weet niemand wanneer alles weer "normaal" zal zijn.

CGN heeft nagedacht welke gevolgen de maatregelen en beperkingen zouden kunnen hebben. Omdat we willen dat groepen zo vlug mogelijk beseffen dat er dingen anders kunnen zijn, die we al eenenveertig seizoenen lang vanzelfsprekend vinden. Niemand weet welke beperkingen en maatregelen er in de winter van 2021 gelden, niemand kan nu weten hoe CGN seizoen 2021 eruit zal zien. Het is dus geen voorspelling en ook zeker geen "draaiboek" of "blauwdruk" voor de toekomst van CGN. Zoals je hieronder kunt lezen, houden we er serieus rekening mee dat het in 2021 "anders" zal gaan. Wat en hoe? Het enige dat we nu zeker weten is dat we nu nog niks zeker weten.

Je vindt een groot gedeelte uit de mail hieronder.

Beste allemaal,

CGN houdt er ernstig rekening mee dat maatregelen rondom het Corona-virus ook een invloed zullen hebben tijdens onze evenementen in 2021. Er is niks met zekerheid over te zeggen, dus wat wij hieronder schetsen, hoeft geen waarheid te worden. Maar we willen het wel nu al met jullie delen, om te voorkomen dat je later dit jaar verrast wordt. En op deze manier kun je er in je voorbereidingen op 2021 rekening mee proberen te houden.

Bovendien willen we met een aantal mensen een Denktank 2021 oprichten. Op gezette tijden (bv als nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt) komt deze groep bij elkaar (al dan niet digitaal) om na te denken over de invulling van het seizoen en de contests.
LET OP: Het scenario wat wij hier presenteren is in onze ogen reëel, maar (op afgelasting van het hele seizoen na) het "donkerste" scenario wat wij nu kunnen verzinnen.
Het gaat ervanuit dat de regels per 1 september die nu zijn gepresenteerd door de Nederlandse regering niet verder versoepeld gaan worden. En we beschouwen de CGN evenementen voor ons scenario als een "binnensportwedstrijd".

Scenario:
- Sportwedstrijden binnen zijn toegestaan, maar zonder publiek
- Er zijn maximaal 100 personen tegelijk in de gehele hal toegestaan.
- Overal moet 1,5m afstand gehouden worden.
- Dit geldt (voor dit scenario) óók voor de optredende leden tijdens de gehele show.*
- Vanwege de extreem uitzonderlijke omstandigheden, geven we geen punten en dus zijn er uiteindelijk geen kampioenen in 2021.

Wat betekent dit voor een CGN contest?
- CGN en personeel van de sporthal zijn met zo min mogelijk mensen aanwezig, max. 25 personen.
- Er is geen publiek aanwezig. Wellicht worden de optredens via een webcast uitgezonden.
- Er is wel een volledig juryteam aanwezig.
- Elke deelnemende unit mag uit maximaal 25 personen bestaan, dit is leden + stafleden! (voor het gemak, verstaan we onder "stafleden" iedereen niet optreedt, maar wel bij een unit hoort)
- Dit betekent dus dat er maximaal 3 units tegelijk in het complex aanwezig zijn.

Dagindeling:
- Het uitgangspunt is nog steeds dat alle optredens per class achter elkaar zijn. Hoe dit uitpakt voor een vereniging met units in meerdere classes, is nu nog onbekend. Ga er voor dit scenario vanuit dat je zelf moet regelen dat elke unit op tijd is en niet langer in de sporthal blijft dan noodzakelijk. En dat je dus moet kijken of units ergens op elkaar wachten of apart van elkaar reizen.
- Er zullen op geen enkele wedstrijd Prelims / Finals zijn. Oa. om te voorkomen dat er buiten de sporthal veel mensen aan het wachten zijn tussen hun optredens.

Looproute:
- Elke deelnemende unit komt in show-outfit aan bij de sporthal en volgt met leden + stafleden een vaste route door het complex: ingang à warming-up à opmars à showvloer à afmars à uitgang
- Om de doorstroom te waarborgen, worden er geen decors en geen eigen vloeren gebruikt. (Op deze manier is ook het aantal stafleden te beperken).

Aankomst:
- Je kunt pas naar binnen als je een teken krijgt van CGN.
- Je krijgt een container/bak/oid voor alle schoenen, jassen en andere persoonlijke bezittingen. Deze container neem je zelf mee langs de hele route.
- Er worden geen polsbandjes of stempels uitgedeeld. Mochten we met passen/toegangsbewijzen werken, dan ontvang je die vooraf.

Voorbereiding:
- Vanaf de ingang ga je met de hele unit door naar de Warming-Up, daar heb je alleen tijd voor een korte warming-up (waarschijnlijk 1 intervaltijd of max. 10 minuten)
- Van de warming-up ga je met de hele unit naar de opmars. Afhankelijk van de hal en de ruimte bij het opmarsgordijn, kan het zijn dat je ergens anders wacht dan je gewend bent van andere seizoenen. Het kan ook zijn dat je al meteen doorloopt de wedstrijdvloer op.

Het optreden:
- De stafleden verdelen zich over de tribune, behalve uiteraard in de juryvakken.
- Iedereen respecteert de 1,5m afstand. Stafleden kunnen dus niet naast elkaar staan of zitten.
- De leden brengen de show. Het T&P jurylid (en/of assistenten) beoordelen de 1,5m op de vloer. Wie zich in de beoordeling van dit jurylid/team niet (voldoende) aan de regels houdt, wordt gediskwalificeerd.*

Na het optreden:
- Leden + stafleden gaan allemaal via de afmars direct naar de uitgang. Daar worden de schoenen/jassen uit de container gehaald en verlaat de unit zo snel mogelijk de sporthal.

Uitslag:
- De jury spreekt uitgebreide tapes in. Het optreden krijgt geen punten. Omdat de omstandigheden zo anders zijn dan anders, is het te lastig om er een waardering in punten voor te geven.
- Omdat er geen punten worden gegeven, is er geen uitslag, geen ranking, geen promoties en zijn er uiteindelijk ook geen kampioenen.

Nabespreking:
- De jury zorgt voor uitgebreide tapes, waardoor een nabespreking niet nodig is (in-person zou sowieso niet kunnen). Wellicht komt er een juryfeedback-formulier wat meer mogelijkheden biedt om uitleg te geven of vragen te stellen.

*: als "sporten" mag, is het onwaarschijnlijk dat op een wedstrijdvloer de 1,5m regel in acht moet worden genomen, maar om iedereen bewust te maken van de mogelijke consequenties, nemen we dit toch als aanname mee.

Samen kunnen we meer bereiken dan alleen.
Daarom willen we een Denktank inrichten. Deze zal bestaan uit maximaal tien personen. Onder andere vanuit het Kernteam, de groepen en wellicht met specialisten van buiten.

Wij hopen, net als jullie, dat seizoen 2021 zal zijn zoals alle 40 seizoenen hiervoor en zoals 2020 ook had moeten zijn. Maar er is een grote kans dat het anders zal zijn.

Met vriendelijke groet,
Kernteam CGN

 Tip, deel dit bericht!

Pyware

Pyware is de marktleider in software voor drilldesign. Het wordt over de hele wereld door marching-ensembles gebruikt om hun product tot leven te brengen. Pyware is voor ieder niveau en/of grote van een groep te gebruiken en biedt ruime ondersteuning en is gebruikersvriendelijk.

Bezoek website

Brainpink

Bezoek website

Creativeorange

Creativeorange maakt platforms waar mensen samenkomen, shoppen, reizen boeken, liken, delen en discussiëren. Platforms waarmee bedrijven groeien, inzicht krijgen en kunnen concurreren.

Bezoek website

PMD Consulting group

PMD Accel Management ondersteunt en begeleidt organisaties bij complexe verandertrajecten. Wij staan bestuurders, ondernemers en management bij in het vertalen van visie naar dagelijkse processen. Uitgangspunt is de continue verbetering van kwaliteit en efficiency, die ten dienste moeten staan van klanten, medewerkers en stakeholders. Met ruim 20 jaar ervaring met complexe programma's en projecten helpt ons team overheden, zorginstellingen, finance- en IT-bedrijven om alert en effectief om te gaan met stagnatie en veranderingen en daardoor blijvend succesvoller te zijn.

Bezoek website

Fonds voor Cultuurparticipatie

CGN staat bekend om haar pioniersmentaliteit zowel op artistiek gebied maar ook op het gebied van ondersteuning aan de activiteit. Al vanaf het begin investeert CGN in zoveel digitalisering van haar ondersteuning en haar processen. In de periode 2021-2024 heeft CGN een ambitieus investeringsplan opgesteld waarbij er verder wordt geïnvesteerd in o.a. een platform voor online educatie en competitie, aanschaf van 20 nieuwe generatie tablets ter verdere professionalisering van de juryteams, aanschaf van een aantal laptops, vervanging van het reeds 10 jaar oude intranet en de aanschaf van software voor de bedrijfsvoering en organisatie van evenementen. Deze professionaliseringsslag zou zonder de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie onmogelijk zijn.

Bezoek website

DDF Beheer

Bezoek website

Muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht

De muziekorganisatie Noord Holland/Utrecht is de organisatie die belangen behartigd van de in deze twee provincies gevestigde muziekverenigingen, majorette/twirlgroepen en Color Guards. De MNHU is partner van CGN op het gebied van organisatie en educatie

Bezoek website

SMP

De doelgroep Show Mars en Percussie (SMP) van de KNMO werkt al jaren samen met CGN op het gebied van voorlichting en educatie.

Bezoek website

WMC

Stichting WMC Kerkrade is verantwoordelijk voor de organisatie van o.a. het WERELD MUZIEK CONCOURS (WMC) en BLOW! by WMC. Zij is partner op het gebied van educatie

Bezoek website

Guard Gear UK

Guard Gear is one of the UK's leading distributors of equipment for Colourguard and Winterguard groups across the country and continent. We are also the only official European distributor of Design By King products.

Bezoek website

Tim Toms

De drumwinkel van Hans Tims. Tim Toms is al jarenlang trouwe sponsor van CGN en is te zien op bijna alle CGN evenementen met zijn stand. Niets is te gek voor Hans.

Bezoek website

Let op, je verlaat de website

Het inschrijven gaat via ons Intranet. Klik op onderstaande link om naar deze pagina te gaan.

https://intranet.cgnunited.nl/register

Pagina delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.

Let op, je verlaat de website

Je staat het punt om de website te verlaten naar de Video Vault van CGN.

http://www.videovault.eu/